Vier de Europese Dag van de Talen met de leuke taalquizzes van de Actiegroep Duits. Op maandag 26 september viert Europa de Dag van de Talen. De Actiegroep Duits heeft twee leuke taalquizzen ontwikkeld voor het vak Duits: een quiz in een Duitse en een Nederlandse versie voor de onderbouw, en een Duitstalige quiz over meertaligheid voor de bovenbouw.

Vier deze dag mee en besteed in de les bijzondere aandacht aan taal met dit nieuwe materiaal van de Actiegroep Duits.

Quiz Duits (Duitstalig) voor de onderbouw:

Bekijk de quiz op het volledige scherm.


Quiz Duits (Nederlandstalig) voor de onderbouw:

Bekijk de quiz op het volledige scherm.

Quiz “Wörter auf Wanderschaft” voor de bovenbouw

Bekijk de quiz op het volledige scherm.

Het materiaal is ook beschikbaar als powerpoint-presentatie: