We kunnen terugblikken op een succesvolle Dag van de Duitse taal 2017. Op donderdag 23 maart stond de Duitse taal in heel Nederland in het zonnetje. 

Veel middelbare scholen hadden feestelijke activiteiten met de Duitse taal bedacht. Ze werden hierbij ondersteund door onze Mach-mit-pakketten en de landelijke quiz. Ook op televisie, radio en online kreeg de Dag veel aandacht. Een overzicht van de media-aandacht vindt u hier. 

De officiële aftrap van de Dag van de Duitse taal 2017 werd gegeven op Scholengemeenschap Reigersbos in Amsterdam-Zuid. Bekijk hier foto's van dit evenement. Naast afgevaardigden van de Actiegroep Duits kwamen hier vooral leerlingen aan het woord. In hun presentaties stelden zij een brievenactie en een stedenproject voor, waaraan zij in hun Duitse lessen hebben gewerkt. Tenslotte werd het startsein gegeven voor de landelijke quiz over de Duitse taal. Duizenden scholieren in het hele land deden mee aan de online quiz. Winnaar werd klas H3c van CSG Liudger in Drachten. De leerlingen wonnen een etentje in een plaatselijk restaurant, aangeboden door Noordhoff Uitgevers

Op het Duitsland Instituut Amsterdam kwamen leerlingen van verschillende scholen bij elkaar om ideeën op te doen voor hun profielwerkstuk. De leerlingen hadden een interesse voor Duitsland, maar nog geen uitgewerkte plannen. De middag begon met een inleiding door docent en schrijfster Iduna Paalman die de leerlingen allerlei praktische (schrijf-)tips gaf. Daarna volgden minicolleges van verschillende experts op het gebied van Duitse media, geschiedenis, politiek en literatuur. Tot slot mochten de leerlingen zelf een poster maken waarin ze een mogelijke onderzoeksvraag aan de groep presenteerden. Veel van de besproken onderwerpen waren terug te vinden op de posters. 

De Dag van de Duitse taal werd afgesloten door een gesprek met auteurs, én ambassadeurs van de Duitse taal Wytske Versteeg en Ernest van der Kwast: "Was ich noch zu sagen hätte". In Huis Schuylenburch, de residentie van de Duitse ambassadeur, spraken zij met Jeroen van Kan over hun ervaringen op de Frankfurter boekenbeurs en hun boeken ‘Boy’ en ‘Het wonder dat niet omvalt’, die ook in Duitse vertaling zijn verschenen. Hier kunt u meer lezen en foto's bekijken van de avond

Niet alleen op scholen werd er aandacht besteed aan de Dag van de Duits taal, ook andere organisaties deden mee. Een voorbeeld is dit evenement van de gemeente Enschede over het belang van Duits en Duitsland voor de regio.

Op onze overzichtskaart, Twitter-account en Facebookpagina vindt u nog veel meer leuke initiatieven van de Dag van de Duitse taal 2017. Wij kijken alvast uit naar volgend jaar: op 22 maart 2018 vieren we opnieuw de Duitse taal. Bent u erbij?