Bloemen op de Duits-Nederlandse Veiling Rhein-Maas

Met ongeveer 105 miljoen moedertaalsprekers is Duits de meest gesproken taal binnen de Europese Unie en na het Russisch zelfs de meest gesproken taal in Europa. Ook in Nederland wordt het Duits door velen als tweede of derde taal gesproken. Tegelijkertijd is Duitsland veruit de belangrijkste handelspartner van Nederland.

In 2015 bedroeg het handelsvolume tussen beide landen maar liefst 165 miljard euro. Nederland exporteerde voor bijna 100 miljard euro naar Duitsland – ruim 27 miljard euro meer dan naar Frankrijk en Groot-Brittannië samen. In totaal werd er in 2015 voor 37 miljard euro naar de deelstaat Noordrijn-Westfalen geëxporteerd, naar Frankrijk ‘slechts’ 34 miljard euro. Er worden zelfs meer Nederlandse goederen naar de deelstaat Beieren geëxporteerd dan naar heel China.

In heel Duitsland zijn circa 6.000 Nederlandse dochterbedrijven actief. Tegelijkertijd hebben zich in Nederland bijna 2.200 Duitse dochters gevestigd. Hierbij valt te denken aan grote namen als Siemens, Dr. Oetker, Adidas, Lufthansa, DHL, Mercedes en BMW. Maar wist u al dat ook merken als Puma, Zalando en Playmobil van Duitse oorsprong zijn? Dagelijks pendelen ongeveer 6.000 Nederlanders voor hun werk naar Duitsland.

Bijna elk Nederlands bedrijf dat internationaal actief is, heeft nauwe relaties met Duitse klanten en partners. Hierbij is beheersing van de Duitse taal een noodzaak. Een kwart van de Nederlandse goederen wordt naar Duitsland geëxporteerd, terwijl eveneens een vijfde van de importen uit Duitsland komt.

88,6 procent van de Nederlandse bedrijven gaf in een enquête van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) en exportorganisatie Fenedex aan dat beheersing van de Duitse taal een noodzaak is om export naar Duitsland tot stand te brengen. 54,5 procent gaf aan dat hun relaties in Duitsland het Engels als communicatietaal niet accepteren. 82,7 procent acht het Engels daarom ook niet voldoende om succesvol te zijn in de export.