Actiegroep Duits 2022


Sinds 2011 maakt de Actiegroep Duits zich sterk voor de Duitse taal in Nederland. Met gebundelde kracht werken vijf partners samen om het bewustzijn voor het belang van de Duitse taal voor Nederland te vergroten: de Duitse Ambassade in Den Haag, het Duitsland Instituut Amsterdam, de Duits-Nederlandse Handelskamer, het Goethe-Institut Niederlande en de Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.

Met de unieke samenwerking van economie, cultuur, onderwijs en politiek moet het draagvlak en enthousiasme voor de Duitse taal in Nederland worden vergroot. Scholieren en ouders moeten betere kennis hebben van het belang van de Duitse taal. Een aantrekkelijk en effectief onderwijs moet de leerlingen motiveren te kiezen voor Duits op school en in de vervolgopleiding.

De Actiegroep Duits brengt de Duitse taal op verschillende manieren onder de aandacht. Een van de initiatieven is de landelijke Dag van de Duitse taal die sinds 2012 jaarlijks wordt georganiseerd en scholen, bedrijven, culturele instellingen en de overheid een platform biedt voor activiteiten rondom de Duitse taal. 

De Duitse Ambassade Den Haag

De ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland in Den Haag is de officiële vertegenwoordiging van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland. Tot de kerntaken behoren, naast het behartigen van de belangen van Duitse staatsburgers in Nederland, het bevorderen van de politieke betrekkingen en de economische, culturele en wetenschappelijke samenwerking met Nederland.

De ambassade heeft afdelingen voor politieke aangelegenheden, economische zaken, cultuur, recht, pers en consulaire zaken. Op elk van deze gebieden krijgt de ambassade opdrachten van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn en omgekeerd doet de ambassade voorstellen aan het ministerie voor plannen, acties en manifestaties.

Meer over de Duitse Ambassade Den Haag

Het Duitsland Instituut Amsterdam

Het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) is het kennisinstituut in Nederland over het moderne Duitsland. Wij opereren op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij. Het DIA benadert Duitsland in Europese context en initieert Nederlands-Duitse netwerken en uitwisselingen. Ons doel is de kennis over Duitsland te vergroten en te verspreiden onder een breed publiek.

Een bijzondere doelgroep zijn daarbij de docenten en scholieren van het vak Duits. Voor deze doelgroep publiceren we lesmateriaal en organiseren we scholierenprojecten, studiereizen en conferenties, waarbij de nadruk op het verbeteren van de kennis van de Duitse taal in Nederland ligt.

Meer over het Duitsland Instituut Amsterdam

De Duits-Nederlandse Handelskamer

De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) bevordert en ondersteunt al meer dan 110 jaar de Nederlands-Duitse zakelijke betrekkingen. Met meer dan 1200 ledenbedrijven beheert de Handelskamer het grootste Nederlands-Duitse zakennetwerk. Die DNHK biedt een uitgebreide service voor bedrijven die in het buurland actief willen worden, of het nu gaat om marktanalyses, adresonderzoek, juridisch advies of personeelsbemiddeling, belastingen, salarisadministratie of het bemiddelen van zakenpartners. Tegelijkertijd onderhoudt de Handelskamer nauwe contacten met overheden in beide landen en vertegenwoordigt de standpunten van het bedrijfsleven. Omdat de Duitse taal voor het Nederlandse bedrijfsleven van groot belang is, maakt de DNHK zich al jaren sterk voor de bevordering van het Duits. Dit is ook het doel dat de Handelskamer samen met haar partners binnen de Actiegroep Duits nastreeft.

Meer over de Duits-Nederlandse Handelskamer

Goethe-Institut Niederlande

Het Goethe-Institut is de wereldwijd actieve culturele instelling van de Duitse Bondsrepubliek. We bevorderen de kennis van de Duitse taal in het buitenland en onderhouden de internationale culturele samenwerking.

We verstrekken informatie over het Duitse culturele, maatschappelijke en politieke leven en geven zo een veelomvattend beeld over Duitsland. Met zijn internationale netwerk is het Goethe-Institut partner van openbare en particuliere cultuurdragers, onderwijsinstanties en van het bedrijfsleven. Het Goethe-Institut Nederland bevordert de culturele dialoog tussen Nederland en Duitsland. Deze buurlanden worden zich steeds meer bewust van hun overeenkomsten. Het is het doel van het Goethe-Institut om zulke positieve ontwikkelingen te signaleren, te versterken en te ondersteunen.

Meer over het Goethe-Insitut Niederlande

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)

Sinds 1 oktober 1968 behoort de Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) tot de federale dienst voor administratieve aangelegenheden en begeleidt in opdracht van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken de werkzaamheden van Duitse scholen in het buitenland, een centraal element in de buitenlandse cultuur- en onderwijspolitiek van de Bondsrepubliek Duitsland. Wereldwijd behoren 140 Duitse scholen in het buitenland, rond 25 Duits-Profiel-scholen en ongeveer 1.100 taaldiploma-scholen vandaag de dag tot het netwerk.

De ZfA adviseert de scholen in het buitenland, ondersteunt ze financieel en helpt hen aan docenten uit Duitsland. Voorbereiding, na- en bijscholing van leerkrachten, voorbereiding op Duitse en internationale diploma's, ontwikkeling en uitvoering van examens op het gebied van Duits als vreemde taal (Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz), Duitstalig vakonderwijs, beroepsonderwijs en schoolontwikkeling alsook de opbouw van structuren voor internationale samenwerking behoren tegenwoordig ook tot het portfolio van de ZfA.

Meer over de Zentralstelle für das Auslandsschulwesen