Mach mit! mobil bezoekt basisscholen, middelbare scholen, ROC’s en hogescholen. Het programma wordt in afspraak met de docent vormgegeven.

Op dit moment wordt het aanbod herzien. Vanaf februari 2024 kunt u uw school weer aanmelden voor een bezoek in het schooljaar 2024/25.