“Ze zijn er bijna niet. Een grote zorg!”

In 2015 heeft DUO, in opdracht van de Actiegroep Duits, schoolleiders van middelbare scholen gevraagd naar de positie van het vak Duits op hun school. De uitkomsten van dit onderzoek zijn zorgwekkend. Afgezien van het feit dat soms niemand of slechts één persoon op een vacature voor Docent Duits reageert, is het aanbod van geschikte docenten Duits in Nederland erg klein.

  

Screenshot Twitter (© DIA)

Bijna driekwart van de schoolleiders die Duits op school aanbieden heeft de afgelopen 5 jaar een docent Duits gezocht. Bovendien gaven bijna alle schoolleiders aan veel moeite te hebben met het vinden van een geschikte kandidaat, met name voor de bovenbouw. Dit lukte bij 9% van de schoolleiders niet. Hierdoor zagen zij zich genoodzaakt om (onbevoegde) studenten van de lerarenopleiding aan te nemen of andere kandidaten die eigenlijk niet voldoen, wat het vak geen goed doet. “Met een goede docent staat of valt het vak Duits”, vertelt een van de schoolleiders. De schoolleiders maken zich dan ook ernstig zorgen om het feit dat er bijna geen geschikte kandidaten te vinden zijn.

Wilt u meer weten over het schoolleidersonderzoek van de Actiegroep Duits? Lees het volledige artikel en download de brochure op Duitslandweb.