Het lerarentekort voor het vak Duits is nog steeds groeiende. Daarnaast zien we een afname van studenten voor de lerarenopleiding Duits en de opleiding Duitse taal en cultuur. Hierdoor staat het vak Duits onder een enorme druk.

Docenten hebben anno 2022 twee grote uitdagingen: motivatieproblemen bij jongeren door de coronapandemie en de verminderde belangstelling voor lezen. Deze problemen bemoeilijken het leren van een vreemde taal, en waren één van de redenen voor het Duitsland Instituut om een enquête te houden onder docenten Duits in het voortgezet onderwijs.

Belangrijke thema’s waren: het aantal lesuren, de behoeften van docenten, methoden van leesbevordering bij Duits en de visie van docenten op de toekomst van het vak Duits. De enquête is door meer dan 300 docenten uit het hele land ingevuld. Daarnaast werden 15 docenten ter verdieping nader geïnterviewd. Lees het rapport per onderdeel of als pdf of online

Uit de enquête en het daaraan verbonden onderzoek zijn verschillende aanbevelingen voortgekomen - voor docenten Duits, schoolleiders, lerarenopleidingen, uitgeverijen en beleidsmakers.

Lees hier het artikel over de presentatie van het rapport.